Ons steunen
De Stichting helpen betekent ook actief deelnemen aan de activiteiten van de kinderen die door Domino verzorgt worden.
U kunt ons bijstaan door :

Een som op de rekening van de Stichting te storten of de bank een doorlopende opdracht te geven om maandelijks, trimestrieel of jaarlijks een bedrag te storten.

IBAN : BE71 2100 8404 2569 – BIC GEBABEBB

Indien uw gift jaarlijks meer dan 40€ bedraagt zal de Stichting Sint-Jan u in de loop van de maand maart van het volgend jaar een fiscaal attest, bezorgen. Indien u deze attesten bij uw belastingaangifte voegt krijgt u vermindering van belastingen.

De Stichting in uw testament te vermelden

 

Voorziet een bijdrage aan de Stichting Sint-Jan via uw testament :

Door de Stichting in uw testament bij te voegen doet u een goede en zinvolle daad voor de Stichting. Het maakt haar ook mogelijk de strijd voor de kansarme kinderen verder te zetten.

Als Stichting van een Instelling van Algemeen Nut geniet de Stichting Sint-Jan weinig van successierechten. Daarom spelen uw bijdragen een grote rol om ons doel te bereiken.

In opdracht van Donorinfo worden onze rekeningen door een zelfstandig trustkantoor gecontroleerd. Zij worden op de sites www.bonnecauses.be en www.donorinfo.be bekend gemaakt.