Ons steunen
De Stichting helpen betekent ook actief deelnemen aan de activiteiten van de kinderen die door Domino verzorgt worden.
U kunt ons bijstaan door :

Een bedrag te storten op de bankrekening van de stichting, of een doorlopende opdracht te geven aan uw bank om op deze rekening periodiek (maandelijks, trimestriëel of jaarlijks) een bedrag te storten.

IBAN: BE71 2100 8404 2569 – BIC GEBABEBB

Indien het jaarlijks totaal van Uw giften 40 EUR of meer bedraagt zal de Sint-Jansstichting U een fiscaal attest sturen in de loop van de maand maart van het jaar volgend op Uw giften. Dit attest, gevoegd bij Uw belastingsaangifte, geeft U recht op een belangrijke belastingsvermindering.

De Stichting in uw testament vermelden

 

Voorzie een bijdrage aan de Sint-Jansstichting in uw testament.

Door de vermelding van de Sint-Jansstichting in Uw testament stelt U een nuttige daad waardoor U onze stichting de middelen geeft om haar acties ten voordele van kinderen in nood verder te zetten.

Als Stichting van Openbaar Nut geniet de Sint-Jansstichting van lage successierechten zodat Uw legaat quasi volledig ten goede komt aan de objectieven van de Stichting.

In opdracht van Donorinfo worden onze rekeningen door een zelfstandig trustkantoor gecontroleerd. Zij worden op de sites www.bonnecauses.be en www.donorinfo.be bekend gemaakt.

 

Wij respecteren uw privacy. Om u te kunnen informeren over wat wij met uw steun doen en over onze toekomstige activiteiten, registreren wij de gegevens in ons bestand. U mag ons steeds vragen om uw gegevens in te kijken, te verbeteren of om geen correspondentie van ons te ontvangen . U kan daartoe contact opnemen met de Sint-Jan Stichting, Asstraat, 1, 1000 Brussel. U kan ook onze “Privacyverklaring fondsenwerving” raadplegen op onze website www.stichtingsintjan.be