De stichting
Geschiedenis

De stichting is opgericht in 1991 en heeft als hoofddoel de herintegratie van gehospitaliseerde minderjarigen in de kinderpsychiatrie van het ziekenhuis Sint-Jan te ondersteunen.

 

De stichting biedt ook adequate medische en sociale hulp aan bejaarden, armen, gehandicapten of zieke mensen die geen financiële middelen hebben voor basiszorg.

De raad van beheer

De Raad van Bestuur van de stichting Sint-Jan zorgt voor de medisch-sociale relevantie van de geselecteerde projecten, hun coördinatie, toezicht en het correcte gebruik van de toegewezen fondsen.

Voorzitter

André Coja

Vice-voorzitters

Thierry Willemarck

Bruno Orban

Penningmeester

Guillebert de Fauconval

Beheerders

Alicia Dutrannoit
Danielle Leclercq
Anne-Sophie Guevar

What do you want to do ?

New mail

Willy Folcque
Benoît Michiels
Ilse Verhelst

André Pirson
Fernand Sténuit
Guido Van Roost

Bijkomende informatie