De stichting
Geschiedenis

De stichting is opgericht in 1991 en heeft als hoofddoel de herintegratie van gehospitaliseerde minderjarigen in de kinderpsychiatrie van het ziekenhuis Sint-Jan te ondersteunen.

 

De stichting biedt ook adequate medische en sociale hulp aan bejaarden, armen, gehandicapten of zieke mensen die geen financiële middelen hebben voor basiszorg.

De raad van beheer

De Raad van Bestuur van de stichting Sint-Jan zorgt voor de medisch-sociale relevantie van de geselecteerde projecten, hun coördinatie, toezicht en het correcte gebruik van de toegewezen fondsen.

Voorzitter

André Coja

Vice-voorzitter

Thierry Willemarck

Penningmeester

André Callewaert

Beheerders

Charlotte Bevernage
Ariel de Selys

Willy Folcque
Benoît Michiels
Bruno Orban

André Pirson
Fernand Stenuit
Guido Van Roost

Bijkomende informatie