Verwezenlijkingen

Voor de dienst kinderpsychiatrie neemt de Stichting Sint-Jan het geheel van de spel-, artistieke, muziek- en sportieve activiteiten ten laste. Deze activiteiten zijn nauw verweven met de medische behandeling.

Opdat het pedagogisch project ten volle zou lukken heeft de Stichting voor de kinderen, die in het ziekenhuis verblijven, een speelruimte ingericht. Hierin kunnen ze met een bal spelen, skateboarden en fietsen. Deze ruimte dient ook voor de muziekinitiatie.

Een ander lokaal werd door de stichting ingericht als atelier voor plastische kunst. Pottenbakkerij en schilderen maken deel uit van de favoriete activiteiten van de jonge patiëntjes.

 

U vindt hieronder enkele foto’s van onze verwezenlijkingen.

 

Om haar haar doel te bereiken beschikt de Stichting over verschillende bronnen van inkomsten : privé giften, inkomsten van de tweedehands- kledingwinkel, Kerst- en Paasmarkten, maar ook van het organiseren van concerten. Anderzijds heeft de Sint-Jan Stichting, in het verleden, ook van andere Stichtingen de steun gekregen, o.a., van de Koning Boudewijn Stichting en van de Koningin Paola Stichting. Deze twee Stichtingen volgen van nabij de ontwikkeling van onze projecten.

Voor :

Na :

  • Het belangrijkste objectief van de stichting blijft de verdere ondersteuning van kinderen in grote nood. Daarom heeft de raad van beheer in oktober 2017 beslist om verder het salaris van een assistente en een psycholoog voor 50% ten laste te nemen voor periode van 2 jaar. De andere helft is ten laste van de geneesheren van de dienst. De stichting zal verder de middelen verschaffen om de nodige activiteiten voor de kinderen mogelijk te maken en aldus hun maximale kansen op reintegratie in een normaal leven te behouden.

 

  • Opening van een wacht 7 dagen op 7 voor pedopsychiatrische urgenties (1 kamer). Dit is een kostelijk project waarvoor een private partner moet gevonden worden vermits de stichting geen enkele publieke subsidie krijgt.

Om haar haar doel te bereiken beschikt de Stichting over verschillende bronnen van inkomsten : private giften, inkomsten van de tweedehands-kledingwinkel, Kerst- en Paasmarkten, maar ook van het organiseren van concerten. Anderzijds heeft de Sint-Janstichting, in het verleden, ook van andere Stichtingen de steun gekregen, o.a., van de Koning Boudewijn Stichting en van de Koningin Paola Stichting. Deze twee Stichtingen volgen van nabij de ontwikkeling van onze projecten.