Verwezenlijkingen

Voor de dienst kinderpsychiatrie neemt de Stichting Sint-Jan het geheel van de activiteiten zowel spel, artistiek, muziek en sportieve activiteiten, die aan de medische behandeling verbonden zijn, ten laste.

 

Opdat het pedagogisch project ten volle zou lukken heeft de Stichting voor de kinderen, die in het ziekenhuis verblijven, een speelruimte gebouwd. In deze speelruimtes kunnen ze met de bal spelen, aan skate-board en fietsen doen. Deze ruimte dient ook voor de muziekinitiatie.

 

Een ander lokaal, een werkplaats voor plastische kunst werd ook door de Stichting gecreëerd. Pottenbakkerij en schilderen maken deel uit van de voorkeur activiteiten van de kleine patiëntjes.

 

U vindt hieronder enkele foto’s van onze verwezenlijkingen.

Voor :

Na :

Om haar haar doel te bereiken beschikt de Stichting over verschillende bronnen van inkomsten : privé giften, inkomsten van de tweedehands kleding winkel, Kerstmis- en Paasmarkten, maar ook van het organiseren van concerten. Anderzijds heeft de Sint-Jan Stichting, in het verleden, ook van andere Stichtingen de steun gekregen, o.a., van de Koning Boudewijn Stichting en van de Koningin Paola Stichting. Deze twee Stichtingen volgen van nabij de ontwikkeling van onze projecten.

Afin de réaliser ses objectifs, la Fondation dispose de plusieurs sources de revenus : les dons de personnes privées, les recettes provenant de ventes du magasin de vêtements de seconde main, les marchés de Noël et de Pâques mais aussi l’organisation de concerts. Par ailleurs, la Fondation a également bénéficié par le passé du soutien d’autres fondations, notamment de la Fondation Roi Baudouin et la Fondation Reine Paola. Ces deux organisations suivent de près l’évolution de nos projets.