Doelen
De belangrijke doelen van de Stichting
1. Acties voor jonge kinderen in diepe psychologische nood

Elk jaar helpt de stichting meer dan 70 kinderen van 3 tot 12 jaar, die ernstig geestesziek zijn en in het ziekenhuis verblijven in de afdeling Kinderpsychiatrie van Sint-Jan, om deel te nemen aan activiteiten die hun medisch therapeutisch ondersteunen. Deze activiteiten bestaan uit hippotherapie sessies, schilderworkshops, (pot)aardewerk, muziekinitiatie. Recreatiedagen worden georganiseerd, zoals bezoeken aan de boerderij, een dierenpark of aan zee. Alle verplaatsingen van de kinderen zijn ten laste van de Stichting. De stichting is ook betrokken bij de levering van speelse en didactische materialen.

Haar deelname strekt zich uit tot de constructie van speelterreinen, aardewerk, schilderkunst.

2. Bestrijding tegen de uitsluiting

Jaarlijks neemt de Stichting de medische zorgen voor een 30tal personen, die geen financiële middelen hebben, voor haar rekening.